Sáng 15/5/2020 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức lễ bế giảng và phát thưởng năm học 2019-2020